Home ZEVERGEM BOUGEERT
ZEVERGEM BOUGEERT ZEVERGEM BOUGEERT
Een vereniging van en voor al wie Zevergem nauw aan het hart ligt,
die actief burgerschap stimuleert om leven en wonen in ons dorp
zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken...
Een vereniging van en voor al wie Zevergem nauw aan het hart ligt,
die actief burgerschap stimuleert om leven en wonen in ons dorp
zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken...
Een vereniging van en voor al wie Zevergem nauw aan het hart ligt,
die actief burgerschap stimuleert om leven en wonen in ons dorp
zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken...
Bougeer jij mee?

WAT BOUGEERT ER?

Zevergem is een uniek Scheldedorp.
Het doel van onze vereniging is om het authentieke, landelijke & sociale karakter te versterken en in de toekomst te verankeren.
Zevergem Bougeert wil een gespreks- en ideeënplatform creëren om in debat te gaan over diverse thema's die het Zevergemse leven aanbelangen.

Een burgerbeweging die de gemeente adviseert over de diverse beslissingen die op ons dorp betrekking hebben.
Een open vereniging die voorstellen helpt uitwerken om de leefbaarheid te verbeteren.
Ook jullie ideeën zijn hier meer dan welkom! Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar volgende thema's:

Duurzaamheid

Aanleg van een dorpstuin,
installatie van een 'ruil'kast,
organisatie zwerfvuilactie, autodelen, ...

Leefbaarheid

Mobiliteit rondom de school,
herbestemming oud chirolokaal,
creatie verkeersluw dorpsplein, ...

Natuur & biodiversiteit

Geboorte- en/of bewonersbos aanplanten, speelbos inrichten,
bijenhotels installeren, ...

Sociale innovatie

Openen van een lokale buurtwinkel met streekeigen producten, plaatsen van 'zeverbankjes' om bij te kletsen, ...


NIEUWS

Resultaten bevraging RUP zijn bekend (20/07/2021)

Ondertussen zijn de resultaten bekend en deze geven een duidelijk beeld over wat er in Zevergem leeft over dit item.
Enorm bedankt voor al de inzendingen, jullie antwoorden vormen wat ons betreft een goede basis om alsnog enkele richtlijnen van de opmaak van het RUP bij te sturen.

×

Resultaten bevraging RUP zijn bekend

Ondertussen zijn de resultaten bekend en deze geven een duidelijk beeld over wat er in Zevergem leeft over dit item.
Enorm bedankt voor al de inzendingen, jullie antwoorden vormen wat ons betreft een goede basis om alsnog enkele richtlijnen van de opmaak van het RUP bij te sturen.

In ieder geval is het voor de Zevergemnaar belangrijk om op een open en transparante manier info te krijgen over de invullingen van het RUP en daarover in dialoog te kunnen gaan. Dat is in het belang om de landelijkheid van onze gemeente te bewaren en te versterken. Het is belangrijk om de identiteit en DNA van het Scheldedorp niet te verliezen…wat niet altijd evident is in een gehaaste en rationele tijd van nu.
Door deze bevraging wordt het nog eens duidelijk dat de wens van de Zevergemnaar aansluit bij de initiële visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van De Pinte. De eerder stedelijke ontwikkeling van De Pinte gezien haar mobiliteitsmogelijkheden maar anderzijds het landelijk behoud van Zevergem door haar ligging aan de Schelde.
Wij hebben dit ook zo aan de burgemeester & schepencollege doorgegeven, en doen er alles aan om de wens van de Zevergemnaar vertaald te zien in de opmaak van het nieuwe RUP.

Link naar de resultaten: Resultaten bevraging
Of ook in PDF op onze website terug te vinden...

Bevraging RUP Zevergem Scheldedorp (01/06/2021)

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van ons Scheldedorp? Vindt u het belangrijk dat het landelijke karakter ervan behouden blijft? Denkt u dat Zevergem meer aanbod moet creëren voor sociale en maatschappelijke activiteiten? Of hebt u andere ideeën die u met ons wilt delen?

×

Bevraging RUP Zevergem Scheldedorp

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van ons Scheldedorp? Vindt u het belangrijk dat het landelijke karakter ervan behouden blijft? Denkt u dat Zevergem meer aanbod moet creëren voor sociale en maatschappelijke activiteiten? Of hebt u andere ideeën die u met ons wilt delen?

Nu er voor Zevergem een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uitgeschreven, lijkt het ons het ideale tijdstip om een bevraging te lanceren onder de inwoners van ons dorp. Hebt u interesse om uw mening te delen?

Vul dan de vragenlijst in en bepaal mee hoe Zevergem de komende jaren moet evolueren. Uw antwoorden zijn niet alleen belangrijk voor onze toekomst, maar ook voor die van de volgende generaties.
Bent u niet zo handig met de computer, vraag dan uw kinderen, een buur of een kennis om hulp.

Alvast bedankt voor uw medewerking,
wij houden u op de hoogte van de resultaten.

Bevraging starten!

Scopingsnota RUP Zevergem Scheldedorp (12/05/2021)

Het is ons het weekje wel deze week. Niet alleen lijkt het erop dat we dat welbekende virus eindelijk van ons erf aan het schoppen zijn, maar er is ook vers binnengelopen nieuws over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor ons Scheldedorp.

×

Scopingsnota RUP Zevergem Scheldedorp

Het is ons het weekje wel deze week. Niet alleen lijkt het erop dat we dat welbekende virus eindelijk van ons erf aan het schoppen zijn, maar er is ook vers binnengelopen nieuws over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor ons Scheldedorp.
Op basis van de feedback van de inwoners op de startnota heeft het gemeentebestuur immers besloten om onder andere de woonprojectzone op de hoek van Blijpoel en het Warandestraatje te schrappen.
Op die manier blijft het unieke zicht er gevrijwaard.

Lees er hier meer over: op de site van de gemeente & in dit artikel in HLN

Zevertuintjes volzet (23/04/2021)

De voorbije weken hebben we het gaspedaal Wout van Aert-gewijs ingetrapt om onze Zevertuintjes klaar te krijgen.
Allen samen verwerkten we onder meer 30 kuub compostgrond (geleverd door de gemeente De Pinte) en toverden we – met het oog half op Dobbit-tv gericht - bijna 800 lopende meter planken tot moestuinbakken om.

×

Zevertuintjes volzet

De voorbije weken hebben we het gaspedaal Wout van Aert-gewijs ingetrapt om onze Zevertuintjes klaar te krijgen. Allen samen verwerkten we onder meer 30 kuub compostgrond (geleverd door de gemeente De Pinte) en toverden we – met het oog half op Dobbit-tv gericht - bijna 800 lopende meter planken tot moestuinbakken om.

Jullie enthousiasme voor onze Zevertuintjes deed ons denken aan de ijver waarmee cafés en restaurants vandaag hun terrassen vanonder het stof halen. Gelukkig moesten wij geen maanden wachten om onze poorten open te gooien, al hebben we wel jammerlijk nieuws: met meer dan twintig deelnemers zijn we voor dit seizoen helemaal volzet.

Als volgend plantseizoen dat vervelende virus eindelijk uitgebloeid blijkt, en we opnieuw wat dichter tegen elkaar aan mogen schurken, is er ruimte om extra tuintjes te creëren. Daarvoor leggen we alvast een reservelijst aan. Wie dit jaar naast een stekje greep, of nu plots toch zin krijgt om in de aarde te komen wroeten, kan zich daarop laten opnemen. In de loop van de wintermaanden hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over het verdere verloop.

Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest zonder een geschikte locatie. We willen dan ook de familie Dhaenens nog eens uitdrukkelijk bedanken om de serres voor onze tuintjes én de inwoners van Zevergem open te stellen.

Merci voor de fijne reacties
en groenteboeren, kweek ze!

Zevertuintjes
Zevertuintjes
Zevertuintjes
Zevertuintjes

Gezocht: (Niet)-groene vingers (19/02/2021)

Wilt u ook weleens een hutsepotje van eigen kweek in elkaar stoven? Of denkt u, telkens als u Bartel Van Riet of Wim Lybaert wroetend in de aarde op het scherm ziet passeren: dat kan ik ook, en beter zelfs! Wel, dan is bougeertuinieren iets voor u. Zeker als uw lapje grond thuis slechts geschikt is voor drie radijzen en een verdwaalde asperge.

×

Gezocht: (Niet)-groene vingers

Wilt u ook weleens een hutsepotje van eigen kweek in elkaar stoven? Of denkt u, telkens als u Bartel Van Riet of Wim Lybaert wroetend in de aarde op het scherm ziet passeren: dat kan ik ook, en beter zelfs! Wel, dan is bougeertuinieren iets voor u. Zeker als uw lapje grond thuis slechts geschikt is voor drie radijzen en een verdwaalde asperge.

Bougeertuinieren is ons nieuwste project, maar u hoeft niet per se tien groene vingers te hebben om eraan deel te nemen. Net zo goed willen we met onze 'Zevertuintjes' een ontmoetingsplek creëren, waar Zevergemnaars elkaar met raad, daad en schoffel bijstaan om de smakelijkste tomaten en sappigste cavaillons op het bord te toveren.

Peter Dhaenens stelt in een van zijn serres een stuk grond ter beschikking waarop we twintig tuintjes van 2 bij 3 meter zullen creëren. Voor 25 euro kunt u zo'n perceel van maart tot oktober huren. In dat bedrag zijn de verzekering, het waterverbruik, het gebruik van het aanwezige materiaal en de gezellige gesprekken inbegrepen.

Als u interesse hebt, mail dan naar info@zevergembougeert.be of laat het ons dan weten via de bougeerbus, met de vermelding 'bougeergroep Zevertuintjes'.

We zijn ook op zoek naar mensen die dit project mee willen uitwerken en begeleiden, onder meer om de niet zo beslagen tuiniers onder ons een handje te helpen. Voelt u zich daarvoor geroepen, dan kunt u dat via hetzelfde e-mailadres of via de bougeerbus laten weten.

Alvast bedankt en tot in de serre,
het Zevergem Bougeert-team

Zevertuintjes
Zevertuintjes
Zevertuintjes
Zevertuintjes

Nieuws over de dorpshuisjes (19/02/2021)

Net voor het weekend een opsteker voor iedereen met een hart voor het unieke karakter van Zevergem: de huisjes op het dorp mogen (voorlopig) niet gesloopt worden. Behalve op het hoge aantal ingediende bezwaren (81!) wijst het gemeentebestuur ook op de negatieve invloed van het project op de landelijke Scheldemeersen.

×

Nieuws over de dorpshuisjes

Net voor het weekend een opsteker voor iedereen met een hart voor het unieke karakter van Zevergem: de huisjes op het dorp mogen (voorlopig) niet gesloopt worden. Behalve op het hoge aantal ingediende bezwaren (81!) wijst het gemeentebestuur ook op de negatieve invloed van het project op de landelijke Scheldemeersen.

Artikel Het Nieuwsblad 19/2/2021:

Krantenartikel Dorp

Welkom ooievaar! (18/02/2021)

Enkele dorpsbewoners hopen in de lente jonge ooievaars te verleiden om Zevergem als broedplek uit te kiezen. Daarom zijn ze op zoek naar open, ruime plekken, een achttal meter boven de grond en dicht bij waterrijk gebied, waar voldoende lekkers te vinden is.

×

Welkom ooievaar!

Enkele dorpsbewoners hopen in de lente jonge ooievaars te verleiden om Zevergem als broedplek uit te kiezen. Daarom zijn ze op zoek naar open, ruime plekken, een achttal meter boven de grond en dicht bij waterrijk gebied, waar voldoende lekkers te vinden is. Lees er hieronder alles over:

Zevergem is een mooi, stil en landelijk dorp in de Scheldevallei. Een fijne plek om te wonen en in op te groeien. Zouden ook ooievaars er zo over denken? Feit is dat de afgelopen jaren geregeld ooievaars boven, in en rond het dorp zijn gespot. In september 2020 werd zelfs een zeldzame zwarte ooievaar in Zelzate aangetroffen. De vogel was totaal verzwakt, maar kon uiteindelijk na goede verzorging in de vogelopvang van Merelbeke de lange, uitputtende trek naar het Zuiden voortzetten.

Voor enkele dorpsbewoners reden genoeg om een tiental ooievaarsnesten te plaatsen. Zij hopen dat straks in de lente jonge ooievaars hun geliefde Zevergem als broedplek uitkiezen. Eens een koppel ooievaars zich een nest heeft eigen gemaakt, blijven zij dat hun hele leven trouw. Een ooievaar kan makkelijk twintig à vijfentwintig jaar leven. Zo’n ooievaarsnest moet zeg maar lang dienst doen.

Om eibers (ooievaars) te verleiden -ze weten wat ze willen- moet het nest zich om te beginnen een achttal meter boven de grond bevinden: op een paal, een dode boom of een schoorsteen. Alles is goed, zolang het maar dichtbij open en waterrijk gebied is, waar genoeg lekkers te vinden is: insecten (de grotere soort, kleine zijn voor een ooievaar niet meer dan borrelnootjes), amfibieën en kleine zoogdieren. Ooievaars lusten alles wat in hun bekt past. Nog een voorwaarde is uiteraard voldoende ruimte om met enig comfort te kunnen broeden en jongen groot te brengen. Een doorsnee van anderhalve meter vinden ze perfect.

Nederlander Wout Ardon, leverancier van de Zevergemse nesten, vlecht al ruim twintig jaar op ambachtelijke wijze ooievaarsnesten van wilgentenen. Hij bekleedt ze met hooi, maar het zijn uiteindelijk de ooievaars zelf die het nest tot het hunne maken door extra takken aan te voeren. In de loop van de jaren bouwt een ooievaarskoppel er soms nog een metertje bovenop. De basisnesten zijn dus bedoeld als aanzet en als uitnodiging. Tegen de jonge ooievaars die eind februari, na de overwintering in Zuid-Europa of Noord-Afrika, over het Scheldedorp vliegen, zeggen we als Zevergemnaars: ‘Welkom!’

Aan de mannetjes om die verwelkoming te vatten, want zij kiezen het nest waarin enkele weken later ook de vrouwtjes neerstrijken. Het baltsen en de hofmakerij kan dan beginnen. In Zevergem droomt men al van een grote, vrolijk klepperende kolonie, want ooievaars zijn niet alleen imposante vogels, maar ook ongedierteverdelgers. Zij doen aan waste management. Bovendien wil het via de Germanen overgeleverde volksgeloof dat ooievaars geluksbrengers zijn. Ze brengen zegeningen, voorspoed en baby’s. Bij onze voorouders stonden op het doden van uivers of het verstoren van hun nest zeer strenge straffen. Ondeugende Zevergemnaars zijn gewaarschuwd.

Zevergem in De Tijd (17/02/2021)

Wat een week geleden nog het leven was, is nu een anachronisme. We kijken naar buiten en - op wat hardnekkige plekjes na - is alle wit weg. Deze morgen trok de zon door een streep van licht door een spleet in de gordijnen en stilaan zal ze warmte geven. De sneeuw is al vergeten.

×

Nergens zonder weg in Zevergem

RIK VAN PUYMBROECK - 17 februari 2021 (De Tijd)

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

ZEVERGEM. Wat een week geleden nog het leven was, is nu een anachronisme. We kijken naar buiten en - op wat hardnekkige plekjes na - is alle wit weg. Deze morgen trok de zon door een streep van licht door een spleet in de gordijnen en stilaan zal ze warmte geven. De sneeuw is al vergeten.

Onsterfelijkheid bestaat, maar enkel in het beeld. Een foto, een schilderij van lang geleden. Wat erop staat, zal verdwijnen. Misschien dat dit landschap in Zevergem nog eeuwen meegaat, maar de sneeuw is nu al weg en de blauwe auto, het huis, het bankje en het hek zullen weggaan. Dan rest enkel de herinnering en dit uitgesneden beeld uit de werkelijkheid die was.

We kijken vooruit en dat moet. Maar de spijt om zoveel niet vastgelegde herinneringen is groot. De etalage van de kousenwinkel, de oude Peugeot van de bierhandelaar, de straat met kasseien, de man zonder stembanden, de volière van de buur, het mooiste meisje van de wijk. Veel is afgebroken, velen zijn gestorven, het meisje verliet het dorp.

De foto is enkel uitgestelde sterfelijkheid.

©Rik Van Puymbroeck voor De Tijd

Zeverbankjes vinden hun plaats (17/02/2021)

Ondertussen zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van de prototypes en staan ze reeds her en der in Zevergem verspreid, heb je nog een unieke locatie of leuke foto's: laat het ons zeker weten!

Gezocht: Zeverlocaties (12/01/2021)

Door de bank genomen zijn we niet gewonnen voor bankjes. Het herinnert ons te veel aan jeugdige horroruren in sponsbroekje en gympjes, waarbij ons niet al te flexibele lijf allerlei vreemde oefeningen moest doen, waarvan het nut ons 30 jaar later nog steeds onduidelijk is.

×

Gezocht: Zeverlocaties

Door de bank genomen zijn we niet gewonnen voor bankjes. Het herinnert ons te veel aan jeugdige horroruren in sponsbroekje en gympjes, waarbij ons niet al te flexibele lijf allerlei vreemde oefeningen moest doen, waarvan het nut ons 30 jaar later nog steeds onduidelijk is. Of hebt u al vaak gebruikgemaakt van de flosbury flop om overeind te blijven in het dagelijkse leven?

Een groot bankzitter is aan ons dus niet verloren gegaan. Maar nu 2021 en de bevrijding van de coronaketens aan de horizon lonken, lijkt het ons het geschikte moment om het negatieve in iets positiefs om te buigen. Met 'Zeverbankjes' bijvoorbeeld.

Her en der langs wandelpaden hopen we plekjes te creëren om even te pauzeren, te verrekijken, op de luie krent weg te dromen in ons mooie Scheldedorp. Stekjes waar we van gedachten kunnen wisselen over Zevergemse toekomst en waar verse Bougeert-ideeën kunnen opborrelen.

De bankjes zijn nog in ontwerp, maar verwacht geen betonnen ondingen, eerder op hoogte gezaagde boomstammen die in een rij of halve cirkel geplaatst kunnen worden.

Hebt u een locatie voor zo'n Zeverbankje in gedachten, bent u bereid er één op uw eigendom te plaatsen of wilt u een bankje ontwerpen, meehelpen aan het maken ervan? Laat het ons dan weten via de bougeerbus, met de vermelding 'bougeergroep Zeverbankjes'.

Alvast bedankt,
Zevergem Bougeert

Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert

Zevergem Bougeert in de bus (29/12/2020)

Om onze nieuwe vereniging kenbaar te maken kregen alle inwoners van Zevergem ook een flyer in de bus...
Het zou heel leuk zijn moesten we her en der plots het bordje voor het raam zien hangen!

×

Zevergem Bougeert in de bus

Om onze nieuwe vereniging kenbaar te maken kregen alle inwoners van Zevergem ook een flyer in de bus...
Het zou heel leuk zijn moesten we her en der plots het bordje voor het raam zien hangen!

Super bedankt aan al onze lokale postbode teams, schitterend gebougeerd allemaal!

Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert

Lichtjes voor mijnheer doctoor (27/12/2020)

Mijnheer doctoor,
Wanneer wij ergens pijn voelen, of het nu in onze buik is of in ons hoofd dan klik jij je lampje aan en schijn je in onze ogen, keel en oren soms zelfs in onze neus...

×

Lichtjes voor mijnheer doctoor

Mijnheer doctoor,
Wanneer wij ergens pijn voelen, of het nu in onze buik is of in ons hoofd
dan klik jij je lampje aan
en schijn je in onze ogen, keel en oren
soms zelfs in onze neus
Nu jij de pijn van het hele dorp voelt, keren we graag de rollen om
en klikken wij voor jou een lampje aan
Als dank voor al die goede zorgen
Veel goede moed
en niet vergeten
'Zeg eens aaa'

Zetten we komende donderdag, 31 december, tussen 17u en 20u met z’n allen een theelichtje op de parking (Wijngaardeke 7)
van onze “mijnheer doctoor”
om hem steun en beterschap te wensen?

Bevraging jaagpadgebruikers (24/12/2020)

Nu de Almachtige dit al niet benijdenswaardige jaar afsluit met een rondje oudewijvenregendagen en we vaker dan ons lief is binnenshuis zitten, zouden we graag uw hulp inroepen. ...

×

Bevraging jaagpadgebruikers

Nu de Almachtige dit al niet benijdenswaardige jaar afsluit met een rondje oudewijvenregendagen en we vaker dan ons lief is binnenshuis zitten,zouden we graag uw hulp inroepen.

Als u tussen de kerstkalkoen, de glühwein en de Dafalgan door even de tijd hebt, werp dan een blik op de bevraging van de Vlaamse Waterweg over de jaagpaden.

Tot 31 december kunt u aan de hand van een 15-tal vragen vertellen wat er goed loopt en, vooral, wat er beter kan. Het lijkt ons een uitgelezen kans om te reflecteren over de plaats van elke gebruiker.

Een gejaagd groepje wielertoeristen, een eenzame speedpedelec, een tractor, een jogger, wandelaars met kinderen: allen hebben ze er hun plek.

Hoe slagen we erin de nood om te genieten van de rust en de natuur te verzoenen met het snelverkeer? Zouden aangepaste regels tijdens de spitsuren een oplossing zijn, bijvoorbeeld, of moeten er dichter bij de dorpskern striktere afspraken komen?

Op de site van de Vlaamse waterweg kunt u uw mening kwijt...

Wie bougeert? Wat bougeert? Hoe bougeert? (19/12/2020)

Wie al eens een stapje in de wereld durft te zetten – en geef toe, sinds begin maart hebben we niet veel beters te doen dan genietend te slenteren door de natuur – is het misschien al opgevallen: her en der doken in het straatbeeld ‘bougerende’ borden op...

×

Wie bougeert? Wat bougeert? Hoe bougeert?

Wie al eens een stapje in de wereld durft te zetten – en geef toe, sinds begin maart hebben we niet veel beters te doen dan genietend te slenteren door de natuur – is het misschien al opgevallen: her en der doken in het straatbeeld ‘bougerende’ borden op. Een knipoog naar onze tot op vandaag nog vrij onbekende vereniging. Onbekend is onbemind, en dus hopen we met deze start Zevergem Bougeert zichtbaar te maken, zodat onze vereniging erkend wordt en we de inwoners van Zevergem kunnen vertegenwoordigen.

Benieuwd naar meer? Volg ons via website, Facebook en Instagram en bougeer mee!

Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert
Zevergem Bougeert

Dorpshuisjes - nieuwe invulling (17/12/2020)

Voor de site met de vervallen rijwoningen, tegenover de basisschool van Zevergem, loopt er sinds september een bouwaanvraag. Tegen het project zijn ondertussen heel wat bezwaarschriften ingediend, het bewijs dat dit enorm leeft en dat erg belangrijk is voor de toekomst van ons dorp.

×
Bestaande toestand

Dorpshuisjes - nieuwe invulling

Voor de site met de vervallen rijwoningen, tegenover de basisschool van Zevergem, loopt er sinds september een bouwaanvraag. Tegen het project zijn ondertussen heel wat bezwaarschriften ingediend, het bewijs dat dit enorm leeft en dat erg belangrijk is voor de toekomst van ons dorp.

We zijn er ons van bewust dat de staat van de huisjes die de projectontwikkelaar van plan is te slopen niet goed is. Dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. Maar wij menen dat het voorgestelde project op een heel aantal punten aangepast moet worden, gezien het de draagkracht van Zevergem overstijgt.

Op een flagrante manier negeert de ontwikkelaar alle eerder verworven inzichten vanuit het beeldkwaliteitsplan (2011) en het vroegere RUP (2016). Daarbij blijft hij blind voor onder meer de beeldkwaliteit, de erfgoedwaarde, de mobiliteits- en verkeersveiligheidsimpact en de impact op de natuurwaarden én het culturele leven van Zevergem.

Nochtans hebben we maar één keer de kans om dit project op een goede manier in te passen in het dorp.
Duidelijk is dat dat niet op deze manier kan...

De inwoners van Zevergem wachten nog steeds op toelichting en gegevens over de lopende aanvraag.
De info die wel voorhanden is, is zo minimaal en onduidelijk dat wij ons echt zorgen maken.
Om het ontwerp in te kunnen schatten, hebben we 3D-beelden gemaakt.
Die hebben onze bezorgdheid nog doen toenemen.

Zevergem Bougeert zou graag een positief traject zien voor de ontwikkeling van deze site, een win-winsituatie waar de landelijkheid en de sfeer van de invulling het dorpsbeeld versterken.

Bestaande toestand:

Beeldimpressie voorzijde

Beeldimpressie ontwerp straatzijde:

Beeldimpressie voorzijde

Beeldimpressie ontwerp straatzijde:

Beeldimpressie voorzijde

Beeldimpressie ontwerp achterzijde:

Beeldimpressie achterzijde

Beeldimpressie ontwerp achterzijde:

Beeldimpressie achterzijde

Beeldimpressie ontwerp bovenaanzicht:

Beeldimpressie bovenaanzicht

Alternatief ontwerp:

Alternatief voorstel

Zevergem Bougeert, uit de startblokken! (14/12/2020)

Net nu vrijwel de hele wereld tot stilstand is gebracht, lijkt het ons, de initiatiefnemers van Zevergem Bougeert, hét moment om een en ander in beweging te zetten.

×

Zevergem Bougeert, uit de startblokken!

Net nu vrijwel de hele wereld tot stilstand is gebracht, lijkt het ons, de initiatiefnemers van Zevergem Bougeert,
hét moment om een en ander in beweging te zetten. Het idee leefde al langer, een bord met een gele omgevingsvergunningsaanvraag voor de herontwikkeling van de huisjes tegenover de Vrije Basisschool en de infomarkt over het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem Scheldedorp' eind september waren de beslissende trigger.

Wat staat er met ons unieke dorp te gebeuren? Die bezorgdheid bleken velen te delen, wat zich uitte in allerhande reacties op verschillende kanalen. Al snel raakten we met elkaar in contact en besloten we de krachten te bundelen.
Sommigen zijn in Zevergem geboren en getogen, anderen vonden er later hun stek maar zijn er ondertussen stevig geworteld. Allen hebben we hetzelfde doel voor ogen: het landelijke, authentieke en kleinschalige karakter van het dorp behouden,
zonder daarbij noodzakelijke vernieuwingen uit het oog te verliezen.

Met onze vereniging zijn we niet alleen van plan duurzame initiatieven te nemen - een volkstuin aanleggen, 'zeverbankjes' creëren, bijenhotels installeren ... - maar ook uit te groeien tot een volwaardige gesprekspartner van de (lokale) overheid,
om zo de inwoners van Zevergem de stem te geven die ze al lang verdienen.

BOUGEERBUS

Hebt u een gericht idee of voorstel om van Zevergem een nóg leukere plek te maken?
Of wil je graag meehelpen met een concreet idee en deel uitmaken van een bougeergroep?
Laat het ons weten via onderstaand formulier!
FOTO SHOP

Steun Zevergem Bougeert en bestel één of meerdere foto's van jouw geliefde Zevergem, voor jezelf of, waarom niet, als cadeau?
Foto's worden professioneel afgedrukt op formaat 40x60cm en opgeleverd op dibond.
(Dibond: Kras-, water- en UV-bestendig laminaat voorzien van ophangbeugel en afstandshouders).

Mail naar info@zevergembougeert.be en geef jouw keuze door (Foto + <nummer>), samen met jouw naam, adres en telefoonnummer.
Gelieve vervolgens (per foto) 150€ over te schrijven op het rekeningnummer BE14 3632 0675 9883, en vermeld daarbij opnieuw jouw naam en de fotokeuze.
Elke twee weken worden de bestellingen afgerond. We verwittigen jou wanneer je print klaar is.
In een straal van 10 km rond Zevergem leveren we jouw bestelling gratis aan huis...
De centjes besteden we heel graag aan toekomstige projecten in Zevergem, alvast bedankt!

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12

© Beelden Jonas Lampens

×

 CONTACT

Vragen, opmerkingen, suggesties? Laat ze ons gerust weten:          info@zevergembougeert.be          

    GSM: 0474/10 01 12